CUEVA DEL ESTUCO
o
CUEVA DE ESPADÁN

ALGIMIA DE ALMONACID, Alt Palància

Cartografia: Full IGC núm. 640 (SOGORB) 1952

Coordenades:
Long.: 3º 17’ 46"
Lat.: 39º 54' 30"
Alt.: 740 m.

Segons el programa SICE:
X: 723,101
Y: 4421,036
Z: 715 m.

Situació: A l'esquerra del camí de la font de la Calzada a la font Orenga. Una petita senda mena a la boca.

Descripció: Boca de 2 x 1'5 m. que dóna a un pendent de 7 m. que va a una sala de 40 x 25 x 12 m (800 m2 i 7800 m3), amb abundants i grans formacions. Té una segona boca a la volta en forma de pou de 14 m. A l'extrem O una gatera mena a una altra sala de 10 x 5 x 4 m anomenada la Sagristia. Hi ha una estalactita de 14 m que segons diuen és la major del País Valencià. La sala principal, rica en formacions estalagmítiques, és circular, de l'anomenat tipus "bossa", generalment formada per la reunió de diverses aportacions al mateix lloc, on s'embassa l'aigua en època d'evolució i dissol els materials del sostre i les parets, per la qual cosa queda clar que és de tipus sumidor. Actualment es troba en procés de fossilització, totalment senil, i es pot observar a la part nord una galeria penjada de 17 metres de recorregut ascendent taponada per una colada, producte del dipòsit de materials format quan deixà d'estar activa.

Espeleometria: Fondària: -16'5 m. Recorregut real: 85 m. Recorregut en planta: 70 m.

Geologia: Calcàries del Muschelkalk.

Història:

Llegenda: Segons les llegendes el nom li ve de la forma i color de les parets "como si hubieran sido estucadas por un genio estravagante".

Bibliografia:
  • CEBRIÁN, Rafael (1999): Montañas valencianas VII. Sierra de Espadán, València, p. 139
  • FERNÁNDEZ, J. et alii (1982): Catálogo espeleológico del País Valenciano, II, FVE, València, pp. 20-21
  • FERNÁNDEZ, Josep (1986): "Grandes Cavidades Valencianas", Idoubeda, 1, València, pp. 8-10
  • JEANNEL, J.; RACOVITZA, E. G. (1929): "Enumeration des grottes visitees 1919-1927 (7ª série)", Biospeológique LIV, volum 68
  • Programa SICE-CS de l'Espeleo Club Castelló
  • SARTHOU CARRERES, Carlos (1913): Geografía general del Reino de Valencia. Provincia de Castellón, Barcelona, pp. 121-144
  • S. E. la Senyera (1986): "La Cueva del Estuco", Nuestra Espeleo, 16, pp. 50-55
  • Cueva del Estuco